MAIATZAK 17 LGTBI FOBIAREN KONTRAKO EGUNA

MAIATZAK 17 LGTBI FOBIAREN KONTRAKO EGUNA

Heteroarauan oinarritzen den gizartean bizi gara, heteroarauetan oinarritzen garenez egiten dugun eraikuntza soziokulturalak gure etorkitzuna balditzatzen du. Jaio aurretik hasten da, orduan ere, neska edo mutila izango den galdetzen gara/digute. Beste alderdien artean, heteroarauak genero identitateari eta orientazio sexu-afektibitatea nolakoa izango den baldintzatzen du. Neska edo mutila dela dakigun unean, genero identitatea esleitzen diogu, halaber, emakumezkoarena edo gizonarena. 

Honela, heteroarauak ez dio haurtxoari aniztasunean eraikitzeko aukera ematen: ume ar heterosexualak eta haur eme heterosexualak aurreikusten dira bakarrik. Beraz, jaio aurretik ezarrita dauzkagu, dagoeneko, rol zehatz batzuk. Rol hauek estereotipoetan oinarritzen dira: emakume eta gizon estereotipoak, hau da, gizon edo emakumeak nola izan behar diren markatzen dituztenak. Zer egin behar dugun, esan, nola adierazi behar dugun, pentsatu, zertara jolastu behar dugun… eta zer ez dugun esan behar, zer ez egin, zer ez sentitu, adierazi, zer ez dugun pentsatu behar, zertara ez dugun jolastu behar… 

Aipatu dugunak eragin handia du identitatean eta genero adirezpenen eraikuntzan, eta, batez ere, LGTBI kolektiboan eragin zuzena du, konturatu barik heteroarau soziokultural sistema errepikatzen dugula, eta honek askatasunean eta berdintasunean oinarritzen den gizartea eraikitzea oztopatzen du.

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Share This